Thông tin cuối cùng:
05/06/2020 

Điều khoản & điều kiện

Điều khoản sử dụng dịch vụ

 • GIỚI THIỆU: ĐỊNH NGHĨA CHÍNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA BẠN
  • Các định nghĩa sau đây được sử dụng trong các điều khoản và điều kiện:

   'Truy cập thiết bị' có nghĩa là bất kỳ phương tiện điện tử của việc truy cập các dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, máy tính, các thiết bị điện thoại thông minh, điện thoại tính năng, thiết bị máy tính bảng, chạm vào thiết bị hoặc bất kỳ hệ thống giải trí gia đình như các trò chơi video game và TV thông minh (hay phương tiện nào khác từ xa)

   'Điều khoản bổ sung' có nghĩa là bất kỳ điều khoản và điều kiện và/hoặc các quy định liên quan đến chương trình khuyến mãi, tiền thưởng và khuyến mại đặc biệt mà có thể áp dụng cho bất kỳ một phần của các dịch vụ theo thời gian với

   'Điều khoản chung' có nghĩa là các điều khoản và điều kiện quy định trong tài liệu này

   'Chính Sách Bảo Mật' có nghĩa là Chính Sách Bảo Mật của nhà điều hành.

   'Luật lệ' có nghĩa là các quy cược và Quy tắc trò chơi cụ thể áp dụng đối với các loại có liên quan của cá cược và/hoặc chơi game.

   'Dịch vụ' nghĩa là, khi thích hợp, các dịch vụ được cung cấp trong thời điểm hiện bởi các nhà điều hành thông qua trang web

   'Website' có nghĩa là các trang web hoặc bất kỳ trang, trang con, subdomain tương ứng hoặc phần đó theo thời gian, đặt tại hoặc truy cập qua các tên miền: osg66poker.com

  • Bằng cách sử dụng và/hoặc truy cập bất kỳ phần của trang web, hoặc bằng cách mở một tài khoản với các nhà điều hành thông qua trang web, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng và bạn cho phù hợp: đồng ý sử dụng thông tin điện tử để nhập vào hợp đồng. Các Điều khoản Sử dụng không ảnh hưởng đến quyền lợi theo luật định của bạn.
  • Ngoài ra, khi bạn chơi bất kỳ trò chơi, hoặc đặt cược bằng cách sử dụng dịch vụ, hoặc nếu không sử dụng các dịch vụ. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi: osg66poker.com
  • Các văn bản ban đầu của các Điều khoản sử dụng bằng tiếng Anh và bất kỳ sự giải thích của họ sẽ được dựa trên các văn bản gốc tiếng Anh. Nếu các khoản Sử dụng hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông báo liên quan đến chúng được dịch sang các ngôn ngữ khác, phiên bản gốc tiếng Anh sẽ được ưu tiên.
  • Xin vui lòng đọc các Điều khoản sử dụng cẩn thận trước khi chấp nhận chúng. Một khi bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng, hãy in bản Điều khoản sử dụng và lưu trữ chúng. Xin lưu ý rằng các điều khoản sử dụng có thể thay đổi.
  • Nếu Bạn không đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng xin vui lòng không mở một tài khoản, và/hoặc tiếp tục sử dụng tài khoản của bạn. Tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ sẽ là sự chấp nhận các Điều khoản sử dụng mà chúng tôi đã thông báo Bạn đang có hiệu lực từ thời điểm này.
 • THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN KHẢ DỤNG
  • Chúng tôi có thể cần phải thay đổi các điều khoản sử dụng theo thời gian đối với một số lý do, bao gồm (nhưng không giới hạn) vì lý do thương mại, tuân thủ pháp luật hoặc các quy định, để thực hiện theo hướng dẫn, hướng dẫn hay khuyến nghị từ một cơ quan quản lý, hoặc cho lý do dịch vụ khách hàng.
  • Trường hợp chúng tôi muốn thực hiện những thay đổi đáng kể cho các Điều khoản sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo trước như nhiều thay đổi như vậy cung cấp cho Bạn. Đối với những thay đổi nhỏ hoặc không cơ bản, chúng ta có thể không cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo về những thay đổi, do đó, bạn nên xem lại những điều khoản sử dụng trên trang web một cách thường xuyên.
  • Trường hợp chúng tôi thay đổi các điều khoản sử dụng mà chúng tôi muốn thông báo cho bạn về, chúng tôi sẽ làm như vậy bằng phương pháp như thông báo như chúng ta có thể nhận thấy trên Website
 • MỞ TÀI KHOẢN
  • Để đặt cược hoặc chơi một trò chơi bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn sẽ cần phải mở một tài khoản với nhà quản lý ('Tài khoản của bạn HAY Tài khoản').
  • Để mở tài khoản của bạn để sử dụng với các dịch vụ, bạn có thể:
   • Liên hệ chăm sóc khách hàng;
   • Nếu muốn mở những tài khoản khác, cũng phải thự hiện bởi nhà điều hành thực hiện;
  • Khi bạn mở tài khoản của bạn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm tên và ngày tháng năm sinh và các chi tiết liên lạc phù hợp, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail ('Chi tiết liên lạc của bạn') của bạn. Bạn có thể cập nhật Chi tiết liên lạc của bạn theo thời gian bằng cách liên hệ Dịch Vụ Khách Hàng.
  • Trong việc mở tài khoản của bạn, Bạn đảm bảo rằng:
   • Bạn hiểu và chấp nhận rủi ro đó, bằng cách sử dụng các dịch vụ, bạn có thể, cũng như chiến thắng tiền, mất tiền;
   • Bạn là: (a) trên 18 tuổi; và (b) ở trên độ tuổi mà các hoạt động cờ bạc hoặc chơi game là hợp pháp theo pháp luật hoặc quyền tài phán mà áp dụng cho Bạn ('liên quan tuổi tác');
   • cờ bạc không phải là bất hợp pháp trên lãnh thổ nơi Bạn cư trú;
   • Bạn đủ tiêu chuẩn về mặt pháp lý để ký kết hợp đồng;
   • Bạn sẽ không bị loại trừ vì cờ bạc;
  • Tài khoản của bạn phải do bạn đích thân đăng ký, chính xác, tên của bạn và các chi tiết cá nhân và nó chỉ được cấp một lần cho Quý vị và không bị trùng lặp thông qua bất kỳ người nào, gia đình, hộ gia đình, địa chỉ (bưu điện hoặc IP), địa chỉ email, truy cập thiết bị khác hoặc bất kỳ môi trường mà thiết bị truy cập được chia sẻ (ví dụ như trường học, nơi làm việc, thư viện công cộng vv) và/hoặc tài khoản đối với các dịch vụ. Bất kỳ tài khoản khác mà Bạn mở với chúng tôi, hoặc được có lợi thuộc sở hữu của bạn liên quan đến các Dịch vụ sẽ được 'Sao chép tài khoản'.Chúng tôi có thể đóng bất kỳ khoản Duplicate (nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy). Nếu chúng ta đóng một tài khoản trùng lặp:
   • tất cả các khoản tiền thưởng, cược miễn phí và tiền thắng cược thu được từ phần thưởng như vậy và đặt cược miễn phí được sử dụng mà tài khoản trùng lặp sẽ bị vô hiệu và bị tịch thu bởi Bạn;
   • chúng ta có thể vô hiệu hóa tất cả tiền thắng cược và hoàn trả tất cả các khoản tiền gửi (ít nhất là số tiền có liên quan đến việc tiền thắng cược không khả dụng) trong trường hợp các tài khoản trùng lặp và, đến mức không thu hồi, chúng tôi từ các tài khoản trùng lặp có liên quan, bất kỳ số tiền được trả lại cho chúng tôi bằng cách bạn đối với một tài khoản trùng lặp có thể được phục hồi bởi chúng tôi trực tiếp từ bất kỳ khác của Tài khoản của bạn (bao gồm bất kỳ tài khoản trùng lặp khác); hoặc
   • Chúng tôi có thể cho phép sử dụng tài khoản trung lặp trong trường hợp tất cả tổn thất và số tiền đặt cược của bạn thông qua tài khoản trùng lặp sẽ bị chúng tôi giữ lại.
 • XÁC MINH DANH TÍNH; YÊU CẦU NẠP TIỀN
  • Bạn chắc chắn rằng:
   • Tên và địa chỉ cung cấp khi bạn mở tài khoản của bạn phải chính xác; và
   • Bạn là chủ sở hữu hợp pháp của những đồng tiền bạn tại bất kỳ thời gian tiền gửi trong tài khoản của bạn.
  • Nó có thể là một hành vi phạm tội đối với người dưới tuổi quy định sử dụng của Website. Nếu chúng tôi không thể xác nhận rằng bạn đủ tuổi quy định, chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn cho đến khi chúng tôi xác định được bạn đủ độ tuổi quy định. Nếu sau đó chúng tôi xác định bạn không độ tuổi quy định để đánh bạc hoặc thực hiện giao dịch với chúng tôi:
   • Tài khoản của bạn sẽ bị đóng;
   • tất cả các giao dịch được thực hiện sẽ được bãi bỏ, và tất cả các quỹ có liên quan tới bạn sẽ được trả về bởi phương thức thanh toán được sử dụng để nạp tiền;
   • bất kỳ khoản tiền gửi được thực hiện sẽ được trả lại cho bạn; và
   • mọi tiền thắng mà bạn đã tích lũy được trong thời gian đó sẽ bị hủy bỏ và Bạn sẽ trả lại cho chúng tôi theo yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào được rút ra từ tài khoản của bạn.
 • TÊN ĐĂNG NHẬP, MẬT KHẨU, PIN VÀ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
  • Sau khi mở tài khoản của bạn, bạn phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để tránh tiết lộ (cho dù cố tình hay vô tình) tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc số tài khoản cho bất kỳ ai khác, kể cả (mà thực tế) đảm bảo rằng phần mềm bảo mật nên được tải về thiết bị truy cập của bạn.
  • Tất cả các giao dịch được thực hiện nơi tên đăng nhập và mật khẩu và/hoặc số tài khoản đã được nhập chính xác sẽ được coi là hợp lệ, có hoặc không được phép của bạn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại trong trường hợp bạn tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu hoặc số tài khoản cho bất cứ ai khác (cho dù cố tình hay vô tình).
  • Nếu bạn đã bị mất hoặc quên chi tiết tài khoản của bạn, hoặc có lý do để tin rằng các thông tin đó bị người khác biết đến bời một bên thứ ba không được phép, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để thay đổi thông qua dịch vụ khách hàng của Website.
 • GỬI TIỀN VÀ RÚT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CỦA BẠN.
  • Nếu bạn muốn tham gia vào các dịch vụ, bạn phải gửi tiền vào tài khoản của bạn từ một tài khoản hoặc nguồn của nó Bạn là chủ tài khoản. Tiền này sau đó có thể được sử dụng để đặt cược hoặc chơi trò chơi.
  • Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động hoàn tiền, đảo chiều hoặc hủy bỏ tiền gửi vào tài khoản của bạn, trong bất kỳ trường hợp nào như trên bạn phải bồi thường cho chúng tôi bào gồm cả những chi phí phát sinh trong quá trình bạn nạp tiền. Để tránh sự nghi ngờ, bạn không nên sử dụng tài khoản này như một tài khoản ngân hàng để gửi và rút tiền và không thực thiện bất kỳ hành động đặt cược hoặc chơi trò chơi nào, chúng tôi có quyền trừ một khoản phí quản lý (trong trường hợp chúng không đóng hoặc tạm khóa tài khoản của bạn).
  • Chúng tôi yêu cầu những giấy phép của chúng tôi để thông báo cho khách hàng về những gì sẽ xảy ra với số tiền mà chúng tôi nắm giữ trên tài khoản cho bạn, và mức độ mà tiền được bảo hộ trong các sự kiện về khả năng thanh toán. Tiền gửi của bạn vào tài khoản của bạn sẽ được tổ chức trong một tài khoản ngân hàng và/hoặc tài khoản ký quỹ sẽ được lưu giữ riêng biệt từ các quỹ công ty chúng tôi. Tiền trong tài khoản của bạn không được bảo hiểm, bảo lãnh, tài trợ hoặc nếu không được bảo vệ bởi bất kỳ hệ thống hoặc bảo hiểm tiền gửi ngân hàng hoặc bằng bất kỳ hệ thống bảo hiểm tương tự khác.
  • Chúng tôi yêu cầu những giấy phép của chúng tôi để thông báo cho khách hàng về những gì sẽ xảy ra với số tiền mà chúng tôi nắm giữ trên tài khoản cho bạn, và mức độ mà tiền được bảo hộ trong các sự kiện về khả năng thanh toán. Tiền gửi của bạn vào tài khoản của bạn sẽ được lưu trong một tài khoản ngân hàng và/hoặc tài khoản ký quỹ sẽ được lưu giữ riêng biệt từ các quỹ công ty chúng tôi. Tiền trong tài khoản của bạn không được bảo hiểm, bảo lãnh, tài trợ hoặc không được bảo vệ bởi bất kỳ hệ thống hoặc bảo hiểm tiền gửi ngân hàng hoặc bằng bất kỳ hệ thống bảo hiểm tương tự khác
  • Bạn có thể yêu cầu rút tiền từ tài khoản của bạn bất cứ lúc nào.
  • Bất kỳ hình thức rút tiền nào được chúng tôi chấp nhận, bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin các thức chuyển tiền cho bạn. Chúng tối sẽ hoàn trả tiền tương ứng với tiền vốn của bạn.
  • Phí Tài khoản không hoạt động. Nếu bạn không sử dụng tài khoản của bạn cho cá cược hoặc chơi game, làm tài khoản gửi tiền, rút tiền hoặc chuyển tiền hoặc nếu nó không hoạt động trong thời gian ít nhất 24 tháng sẽ được xem là tài khoản không hoạt động.
 • BẢN QUYỀN CỦA WEBSITE
  • Truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào thông qua các trang web không hợp pháp cho một số hoặc tất cả các mọi người trong nước hoặc người nước ngoài. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng những website trên vào mục đích cá cược, chơi trò chơi hay bất kỳ mục đích nào khác bỏi vì đó là bất hợp pháp. Thực tế là các trang web có thể truy cập từ bất cứ quốc gia nào, hay xuất hiện bằng ngôn ngữ chính thức của bất kỳ quốc gia như vậy sẽ không được hiểu như là một đại diện hoặc đảm bảo tính hợp pháp của trang web, vàđể gửi tiền hoặc nhận tiền thưởng từ tài khoản của bạn. Chúng tôi không đề nghị hoặc chào mời các bạn sử dụng những tran web này để cá cược, chơi trò chơi hoặc sử dụng dịch vụ, hoạt động bị cấm bởi pháp luật.
  • Đó là trách nhiệm của bạn để xác định luật áp dụng ở nơi bạn sinh sống. Bạn nên chắc rằng những hoạt động của bạn nằm trong phạm vi cho phép trong việc mở tài khoản, và/hoặc sử dụng trang web.
 • ĐÁNH BẠC TỪ XA HOẶC ĐẶT CƯỢC
  • Trường hợp bạn đang truy cập các dịch vụ thông qua một hình thức điện tử truyền thông và liên quan đến việc sử dụng trang web của bạn để đặt cược hoặc chơi các trò chơi bạn cần phải nhận thức rằng:
   • Có thể bạn đang sử dụng thiết bị (đường truyền, kết nối internet) chậm để truy cập vào trang web, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của bạn trọng việc sử dụng các dịch vụ vủa chúng tôi
   • Bạn có thể gặp phải sai sót hệ thống, lỗi hoặc gián đoạn dịch vụ
   • Quy tắc trò chơi cho mỗi trò chơi được cung cấp thông qua các trang web có sẵn và bạn cần xem xét trước khi bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web
   • trong 1 trò chơi được cung cấp bởi website, từ những lợi thế từ số lượng người chơi, chúng tôi có thể cài đặt những người chơi tự động (được gọi là 'BOT') nhưng chúng tôi không làm như vậy vì tính công bằng đối với bạn. Chúng không có thể khẳng định rằng chúng tôi không cài đặt 'BOT' vào trò chơi POKER của chúng tôi và sẽ có những bước đi tích cực với nhà cung cấp phần mềm để ngăn chạn việc sử dụng 'BOT' vào những dịch vụ.
 • THÔNG ĐỒNG, GIAN LẬN VÀ HOẠT ĐỘNG HÌNH SỰ
  • Các hành vi sau đây (hoặc bất kỳ hành vi nào) liên quan đến các Dịch vụ:
   • lạm dụng tiền thưởng hay khuyến mãi khác; và/hoặc
   • bằng cách sử dụng các yếu tố bên ngoài hoặc ảnh hưởng (thường được gọi là gian lận); và/hoặc
   • tận dụng lợi thế không công bằng
   • mở bất kỳ tài khoản trùng lặp
   • thực hiện gian lận hoặc hành động tội phạm

   tạo thành âm mưu cản trở là không được phép và sẽ được coi là một vi phạm nghiêm trọng các điều khoản sử dụng. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để ngăn chặn và phát hiện các hành vi đó và để xác định các cầu thủ có liên quan quan tâm nếu chúng xảy ra. Theo các điều trên, tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Bạn có thể phải gánh chịu hậu quả của bất kỳ hành vi bị cấm, và bất kỳ hành động chúng tôi làm trong sự tôn trọng của cùng sẽ tùy theo quyết định của chúng tôi.

  • Nếu bạn nghi ngờ một người được tham gia vào bất kỳ hành vi bị cấm, bạn phải báo cáo càng sớm càng tốt một cách hợp lý cho chúng tôi bằng e-mail cho chúng tôi hoặc gọi điện thoại Dịch vụ khách hàng.
  • Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tham gia hoặc được kết nối với bất kỳ hình thức cấm thực hành trong kết nối với các truy cập của bạn hoặc sử dụng Dịch vụ.
  • Nếu:
   • chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng Bạn đã tham gia hoặc đã được kết nối với bất kỳ hình thức cấm thực hành (và các cơ sở tín ngưỡng của chúng tôi bao gồm việc sử dụng của chúng tôi (và của các đối tác chơi game của chúng tôi và các nhà cung cấp khác của chúng tôi) của bất kỳ gian lận, lừa dối và thực hành phát hiện thông đồng được sử dụng trong các ngành công nghiệp cờ bạc và chơi game tại thời điểm liên quan)
   • Bạn đã đặt cược và/hoặc chơi trò chơi trực tuyến với bất kỳ nhà cung cấp trực tuyến các dịch vụ khác của cờ bạc và bị nghi ngờ (như là kết quả của trận đấu như vậy) bất kỳ hành vi bị cấm hoặc hoạt động khác không đúng
   • chúng tôi sẽ chú ý rằng bạn đã 'trả lại' hay từ chối việc mua bán của các khoản tiền gửi mà bạn thực hiện cho Tài khoản của bạn
 • ĐÓNG TÀI KHOẢN CỦA BẠN; KẾT THÚC CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
  • Với điều kiện là tài khoản của bạn không cho thấy một sự cân bằng là do chúng tôi, bạn có quyền đóng tài khoản và chấm dứt Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào, ít hơn 24 giờ kể từ khi thông báo cho chúng tôi, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua dịch vụ khách hàng.
   • chỉ ra mong muốn của bạn để đóng tài khoản của bạn
   • trong đó nêu rõ lý do tại sao bạn muốn đóng tài khoản của bạn, đặc biệt nếu bạn đang làm như vậy vì lo ngại về mức độ sử dụng của bạn.

   Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, xác nhận đóng tài khoản của bạn và ngày thực hiện việc đóng, trong vòng một thời gian hợp lý, với điều kiện Quý khách tiếp tục chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động trên tài khoản của bạn cho đến khi đóng cửa như vậy đã được thực hiện bởi chúng tôi (tại thời điểm đó các Điều khoản sử dụng chấm dứt).

  • Khi thanh toán, số dư trên tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phương pháp thanh toán mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản của bạn, hoặc phương thức thanh toán khác như chúng tôi hợp lý có thể chọn.
  • Trường hợp bạn đã đóng tài khoản của bạn, chúng tôi có thể trong một số trường hợp có thể mở lại tài khoản của bạn với các chi tiết tài khoản như trước nếu bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Trong hoàn cảnh như vậy, trong khi tài khoản của bạn sẽ có các chi tiết tài khoản như trước, nó sẽ phải chịu các điều khoản sử dụng đang có hiệu lực tại ngày mở lại và bất kỳ quyền lợi trước (bao gồm, nhưng không giới hạn, để tiền thưởng hoặc tiền thắng ngũ) sẽ không còn giá trị.
 • TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ
  • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc cung cấp và duy trì tất cả các thiết bị của bạn truy cập và thiết bị viễn thông và các mạng liên quan và các dịch vụ truy cập internet mà bạn cần phải sử dụng để truy cập các dịch vụ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ cách nào cho bất kỳ thiệt hại gây ra cho bạn (dù do mất dịch vụ, kết nối internet nghèo, không đủ băng thông hay không) của Internet hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mà bạn đã tham gia vào để truy cập các dịch vụ . Để tránh sự nghi ngờ, các nhà điều hành không thực hiện bất kỳ đại diện hay đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về tính tương thích của các dịch vụ với bất kỳ phần mềm cụ thể của bên thứ ba hoặc phần cứng, bao gồm (cho tránh sự nghi ngờ) phân tích của bên thứ ba hoặc các chương trình 'Bot' mà hứa hẹn kết quả nhất định từ bất kỳ các dịch vụ.
  • Trong mọi trường hợp Bạn nên sử dụng các Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào hoặc có thể được coi là phỉ báng, lăng mạ, khiêu dâm, không hợp pháp, có tính chất phân biệt đối xử phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính hay khác, hoặc có thể gây ra hành vi phạm tội. Bạn không được sử dụng bất kỳ ngôn ngữ lăng mạ hay gây hấn hoặc hình ảnh, thề, đe dọa, quấy rối hoặc lạm dụng bất kỳ người nào khác, thông qua các trang web, hãy cố gắng kiểm chế bản thân, hành xử một cách trang nhã và liên hệ với nhân viên của nhà điều hành về việc sử dụng dịch vụ, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.
  • Bạn sẽ sử dụng trang web vào mục đích vui chơi giải trí cá nhân và không được phép cung cấp truy cập hoặc sao chép các trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó trong bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý của chúng tôi, bao gồm cả việc tạo ra các liên kết đến nó.
  • Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung tải lên trang web này của bạn, bất kỳ nội dung nào bạn tải lên, bạn phải đại diện và bảo đảm rằng:
   • Bạn đã có được tất cả các chấp thuận cần thiết, đồng ý, giấy phép và các điều khoản cần thiết đối với các nội dung tải lên và sự sinh sản của các nội dung đăng tải trên trang web của bạn không vi phạm bản quyền, thương hiệu, thông tin bí mật hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của bất kỳ bên thứ ba.
   • Nội dung tải lên sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định (đặc biệt là những liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư)
   • Nhà điều hành có quyền sử dụng và phụ cấp giấy phép sử dụng nội dung đăng tải theo quyết định riêng của mình.
 • ĐẶT CƯỢC VÀ ĐIỀU KHOẢN GAME
  • Nếu bạn vẫn còn có nghi ngờ gì, liên hệ với dịch vụ khách hàng để làm rõ.
  • Không đặt bất kỳ trò chơi nào cho đến khi bạn hiểu được ý nghĩa thực sự và hài lòng, bời vì chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi bạn đặt cược, chơi game nhưng chưa thực sự hiểu được những điều khoản của chúng tôi.
 • Chỉnh sửa của website
  • Chúng tôi có thể toàn quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ (bao gồm cả mức giá được cung cấp) có sẵn của trong web bất cứ lúc nào với mục đích đảm bảo sự cung cấp của trang web, nhưng không ảnh hưởng đến bất kỳ trò chơi hay đặt cược nào đã có trong trò chơi. Với mục tiêu duy trì các trang và/hoặc thay đổi bất kỳ của các trò chơi hoặc sản phẩm có sẵn trên website.
 • Phần mềm bên thứ 3
  • Để sử dụng các sản phẩm được cung cấp thông qua các dịch vụ, bạn có thể cần phải tải về và cài đặt các phần mềm được cung cấp bởi các bên thứ ba trên để thiết bị truy cập của bạn ('Phần mềm'). Phần mềm có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: ứng dụng truy cập thiết bị, tải sản phẩm Poker của chúng tôivà bất kỳ quảng cáo, tiếp thị và/hoặc ứng dụng cơ sở, sản phẩm và phần mềm.
  • Trong hoàn cảnh như vậy, Bạn có thể được yêu cầu nhập vào một thỏa thuận riêng biệt với chủ sở hữu hoặc người cấp phép của phần mềm như vậy đối với các sản phẩm bạn sử dụng giống nhau (một 'Hiệp định phần mềm của bên thứ ba' ). Trong trường hợp không thống nhất giữa các điều khoản sử dụng và bất kỳ Hiệp định phần mềm của bên thứ ba, các điều khoản sử dụng sẽ ưu tiên áp dụng trong chừng mực sự không thống nhất liên quan đến các mối quan hệ giữa bạn và nhà điều hành.
  • Đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng bất kỳ phần mềm được tải về vào thiết bị truy cập của bạn một cách tương thích với các thiết bị truy cập của riêng bạn của cụ thiết lập. Để tránh sự nghi ngờ, chúng tôi không chịu trách nhiệm trong phạm vi mà các tải không chính xác của bất kỳ phần mềm có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của thiết bị truy cập của bạn.
  • Dù rằng các dịch vụ được cung cấp thông qua bất kỳ ứng dụng thiết bị truy cập phải chịu các điều khoản sử dụng, các điều khoản, theo đó bất kỳ ứng dụng (App) được tải về hay cài đặt vào thiết bị truy cập của bạn sẽ được điều chỉnh bởi hiệp định ký kết giữa Quý vị và các nhà cung cấp của App có liên quan nhưng trong trường hợp không thống nhất giữa các điều khoản sử dụng và bất kỳ thỏa thuận như vậy, các Điều khoản sử dụng sẽ ưu tiên áp dụng trong cho đến nay là mâu thuẫn liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và nhà điều hành.
 • SỰ CỐ
  • Trường hợp sự cố xảy ra trong phần mềm hoặc phần cứng được sử dụng bởi chúng tôi cung cấp các dịch vụ chúng tôi sẽ tiến hành các bước hợp lý để khắc phục vấn đề này càng sớm càng tốt. Trường hợp vấn đề như vậy gây ra một trận đấu bị gián đoạn trong những trường hợp nó không thể được khởi động lại từ chính xác các vị trí tương tự mà không có bất kỳ tổn hại cho bạn hoặc người chơi khác, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để thươngng lượng với bạn trong một cách công bằng (trong đó có thể bao gồm việc khôi phục các cân đối trên tài khoản của bạn đến vị trí hiện tại sau khi hoàn thành đặt cược cuối cùng hoặc trò chơi đăng nhập vào máy chủ của nhà điều hành ngay trước khi sự xuất hiện của vấn đề).
 • LỖI HOẶC THIẾU SÓT
  • Một số trường hợp có thể phát sinh khi một đặt cược hay cá cược được chấp nhận, hoặc một khoản thanh toán được thực hiện, bởi có lỗi sảy ra. Một danh sách các trường hợp như sau:
   • Trường hợp chúng tôi nhầm lẫn bất kỳ tỷ lệ cược hoặc các điều khoản của một cá cược hoặc chơi game với bạn như một kết quả của lỗi rõ ràng hoặc thiếu sót trong cách nhập các thông tin hoặc thiết lập một thị trường, hoặc như là kết quả của một sự cố máy tính;
   • Trường hợp mà chúng tôi thấy rằng đó là một lỗi rõ ràng:
    • Liên quan tới việc đặt cược, các mức giá/điều khoản được cung cấp có sẵn trong thị trường chung; hoặc
    • liên quan đến bất kỳ sự kiện, giá cả/điều khoản được cung cấp tại thời điểm đặt cược rõ ràng là không chính xác đưa ra xác xuất của sự kiện sảy ra;
   • Chúng tôi tiếp tục chấp nhận đặt cược vào môt trò chơi đã bị tạm ngưng, kể cả nơi những sự kiện liên quan đang tiến hành (ngoại trừ trường hợp 'đang đặt cược' được chấp nhận)hoặc đã hoàn thành (đôi khi được gọi là lần cược cuối);
   • Nơi lỗi đã được thực hiện như là kết quả của một hành vi bị cấm
   • Trường hợp chúng tôi không nên chấp nhận, hoặc có quyền hủy bỏ hoặc tái thiết lập một đặt cược theo luật đặt cược (ví dụ: do 'liên quan dự phòng');
   • Trường hợp một lỗi được thực hiện bởi chúng tôi như tiền đặt cược miễn phí và/hoặc tiền thưởng được ghi vào tài khoản của bạn, bất kỳ hoàn cảnh nào như vậy được gọi là 1 'LỖI'.
  • Chúng tôi bảo lưu quyền:
   • sửa bất kỳ lỗi được thực hiện trên một đặt cược và tái thiết lập cùng với giá chính xác hoặc các điều khoản mà đã có sẵn hoặc nên có sẵn thông qua việc nhà điều hành tại thời điểm mà các cược đã đặt và đặt cược sẽ được coi là đã diễn ra trên các điều khoản đó là bình thường đối với đặt cược rằng
   • Trường hợp mà nó không hợp lý và khả thi để khắc phục và tái thiết lập, để khai báo các hủy cược và trở về cổ phần của bạn vào tài khoản của bạn
   • trong những trường hợp lỗi là kết quả của một hành vi bị cấm
  • Chúng tôi, đối tác hay nhà cung cấp không chịu trách nhiệm bất kỳ trường hợp mất mát nào kể cả thắng, cho dù đó là lỗi của chúng tôi hay lỗi của bạn.
  • Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi có bất kỳ lỗi nào sảy ra.
  • Trường hợp bạn sử dụng số tiền trong tài khoản hoặc hoặc trao cho bạn khi bị lỗi để đặt cược bất kỳ trò chơi nào. Chúng tôi có thẻ sẽ hủy đặt cược hoặc giữ lại số tiền thắng cược, và chúng tối đã trả tiền cho bất kỳ ván thắng nào chúng tôi sẽ ngay lập tức lấy lại số tiền đó.
 • VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
  • Bạn sẽ phải bồi thường cho chúng tôi toàn bộ tổn thất, chi phí, khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (bao gồm cả chi phí pháp lý) những vấn đề liên quan đến:
   • Việc sử dụng các dịch vụ cửa bạn hoặc bởi bất kỳ ai sử dụng tài khoản của bạn; và/hoặc
   • bất kỳ vi phạm về bất kỳ điều khoản nào của ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG.
  • Trường hợp bạn vi phạm các điều khoản sử dụng, chúng tôi có thể theo quyết định của chúng tôi, tạm khóa hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, thông báo tới bạn (sử dụng chi tiết thông tin liên lạc của bạn) việc bạn vi phạm chính sách, yêu cầu bạn dừng những hày vi này.
  • Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu cho dù đó là do bạn hay được phân bổ bởi chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu như chúng thôi thấy rằng bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản sử dụng nào.
  • Ngoài các biện pháp có sẵn, nếu bạn vi phạm bất kỳ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG nào, chúng tôi có quyền thu hồi tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào theo điều khoản 17.1.
 • QUYỀN SỬ HỮU TRÍ TUỆ
  • tất cả những thiết kế trang web, văn bản, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, lựa chọn và biên soạn, phần mềm, mã nguồn cơ bản và tất cả những yếu tố khác liên quan đến dịch vụ liên quan đến bản quyền và quyền sở hữu khác thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc sử dụng theo giấy phép của chủ sở hữu của bên thứ 3. Tất cả những tài liệu tải về trên 1 thiết bị nào đó hoặc in ấn ra chỉ phục vụ cho mục đích các nhân, phi thương mại của bạn.
  • Trong trường hợp sử dụng các dịch vụ trong bất kỳ quyền sử hữu trí tuệ (ví dụ bản quyền, bí quyết hoặc nhãn hiệu thương mại) sử hữu bỏi chúng tôi hoặc bên thứ 3, khác với cá nhân, không đọc quyền, không giấy phép để sử dụng quyền sử hữu trí tuệ liên quan đến cá nhân, phi thương mại của bạn trong việc sử dụng dịch vụ trong ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG.
  • Không có quyền cung cấp sử dụng hoặc sao chép bất kỳ thương hiệu hoặc biểu tượng xuất hiện trên trang web trừ khi được cho phép đặc biệt phù hợp với các điều khoản sử dụng.
  • Bạn không phải cho phép bất kỳ người nào khác để sao chép, lưu trữ, xuất bản, tiền thuê nhà, giấy phép, bán, phân phối, sửa đổi, bổ sung, xóa, loại bỏ hoặc làm xáo trộn các Website hoặc bất kỳ phần nào của nó trong bất kỳ cách nào hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp làm gián đoạn hoặc can thiệp (hoặc cố làm gián đoạn hoặc can thiệp) hoặc thay đổi website, khác hơn so với trong quá trình xem hoặc sử dụng trang web phù hợp với các điều khoản sử dụng.
  • Tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong các tên IDNPOKER, logo, thiết kế, thương hiệu và các tính năng thương hiệu đặc trưng khác của các nhà điều hành và bất kỳ nội dung được cung cấp bởi các nhà điều hành hoặc bất kỳ bên thứ ba để đưa vào vest Website trong việc điều hành hoặc các bên thứ ba áp dụng. Bạn đồng ý không trưng bày hoặc sử dụng các logo như vậy, thiết kế, thương hiệu và các tính năng thương hiệu đặc trưng nào khác mà không được sự đồng ý trước của chúng tôi.
 • VIRUS, HACK VÀ CÁC HÀNH VI PHÁ HOẠI KHÁC
  • Bạn không nên:
   • Phá hoại;
   • Cố gắng để đạt được quyền truy cập trái phép vào các trang web, các máy chủ mà trên đó các trang web được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu kết nối với Website;
   • 'Spam' website bằng các gửi thông tin liên tục;
   • Cố ý hoặc vô ý sử dụng bất kỳ tính năng mà có thể ảnh hưởng đến các chức năng của Website trong bất kỳ cách nào ví dụ như (nhưng không giới hạn) phát hành hoặc tuyên truyền virus, worm, trojan, bom logic hoặc vật liệu tương tự như mã độc hoặc có hại;
   • Can thiệp hoặc làm xáo trộn, loại bỏ hoặc thay đổi trong bất kỳ cách nào, bất kỳ thông tin dưới mọi hình thức trên Website;
   • Tấn công các trang web thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDos) hoặc phân phối tấn công từ chối dịch vụ . Chúng tôi sẽ báo cáo hành vi vi phạm bị nghi ngờ của Đạo luật Lạm dụng máy tính năm 1990 để các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan này bằng cách tiết lộ danh tính của bạn với họ. Trong các trường hợp vi phạm như vậy, phải không bạn sử dụng trang web sẽ ngừng ngay lập tức.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ, virus hoặc các vật liệu công nghệ độc hại khác có thể lây nhiễm cho thiết bị của bạn truy cập và thiết bị liên quan, các chương trình máy tính, dữ liệu hoặc vật liệu độc quyền khác do bạn sử dụng trang Web hay để tải của bạn của bất kỳ tài liệu được đăng trên Website như vậy, hoặc trên bất kỳ trang web liên kết đến trang web.
 • THÔNG TIN CÁ NHÂN
  • Tất cả các thông tin về tài khoản của bạn được chúng tôi lưu là dữ liệu an toàn và giữ bí mật trừ trường hợp quy định tại các Điều khoản sử dụng (bao gồm, tránh sự nghi ngờ, Chính Sách Bảo Mật).
  • Trước khi bạn sử dụng và khi Bạn sử dụng các dịch vụ đó sẽ là cần thiết để chúng tôi thu thập thông tin nhất định về bạn, bao gồm tên và ngày sinh của bạn, Chi tiết liên lạc của bạn, và cũng có thể bao gồm thông tin về sở thích tiếp thị của bạn (tất cả trong đó có trách nhiệm được gọi là 'Thông tin cá nhân của bạn').
  • Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, Bạn đồng ý xử lý thông tin cá nhân của bạn, bao gồm bất kỳ của cùng một thứ đặc biệt nhạy cảm.
   • cho mục đích được nêu trong ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG.
   • cho các mục đích khác mà chúng tôi cần để xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích vận hành dịch vụ,
  • Chúng tôi có thể giữ lại bản sao của bất kỳ thông tin liên lạc mà bạn gửi cho chúng tôi (bao gồm cả các bản sao của bất kỳ email nào) để duy trì hồ sơ chính xác của các thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn.
 • SỬ DỤNG 'COOKIES' TRÊN WEBSITE
  • Website sử dụng 'cookie' để theo dõi bạn sử dụng Internet và hỗ trợ các chức năng của Website. Một cookie là một file văn bản nhỏ được tải về vào thiết bị truy cập của bạn khi bạn truy cập vào trang web này và nó cho phép chúng ta nhận ra khi bạn quay trở lại trang web. Chúng tôi sử dụng cookie cho các hoạt động của website, bao gồm (ví dụ) để cho phép bạn vẫn đăng nhập như bạn duyệt giữa, và sử dụng tài khoản của bạn để đặt cược vào hoặc chơi trò chơi trên, các phần khác nhau của trang web. Chúng tôi cũng sử dụng cookie cho mục đích phân tích của chúng ta để chúng ta có thể xác định các vấn đề kỹ thuật mà khách hàng đã gặp phải trên Website, và do đó giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
  • Nếu bạn phản đối cookie hoặc muốn xóa bất kỳ tập tin cookie mà đã được lưu trữ trên thiết bị truy cập của bạn, chúng tôi khuyên bạn làm theo các hướng dẫn xoá cookie hiện và vô hiệu hóa cookie tương lai về quản lý tập tin và trình duyệt internet Phần mềm của bạn. Thông tin thêm về xóa hoặc kiểm soát các tập tin cookie của chúng tôi có sẵn trong vòng Chính sách riêng tư hoặc tại www.aboutcookies.org. Xin lưu ý rằng bằng cách xóa các tập tin cookie của bạn hoặc vô hiệu hóa cookie tương lai Bạn có thể không có khả năng truy cập vào các khu vực hoặc một số tính năng của Website.
 • CHUYỂN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
  • Chúng tôi có quyền chuyển nhượng, cấp giấy phép con các khoản sử dụng (sự 'chuyển nhượng'), toàn bộ hoặc một phần, để bất kỳ người nào mà không cần thông báo cho Bạn, với điều kiện là bất kỳ chuyển nhượng như vậy sẽ cùng điều kiện hoặc các điều khoản mà cũng không kém thuận lợi cho bạn.
  • Bạn không có quyền chuyển nhượng, cấp phép hoặc chuyển giao, bằng cách nào đó bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản sử dụng.
 • SỰ KIỆN NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI
  • Chúng tôi không chịu bất kì nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào cho mọi sự thất bại hoặc chậm trễ khi thực hiên các nghĩa vụ của chúng tôi được qui định trong Điều khoản sử dụng do sự kiện ngoài tầm kiểm soát, bao gồm (nhưng không giới hạn), hư mạng điện thoại, sự cố về điện, sự cố ở các thiết bị hoặc máy tính của bên thứ ba, hoả hoạn, sấm chớp, nổ, ngập lụt, thời tiết xấu, tranh chấp hoặc đóng cửa, hành vi khủng bố hoặc đạo luật của chính quyền.
 • TỪ BỎ
  • Nếu chúng tôi không thể yêu cầu thực thi các nghĩa vụ của bạn một cách nghiêm túc, hoặc nếu chúng tôi không thể thực hiện bất kì quyền và biện pháp được phép, không có nghĩa là các quyền và biện pháp đó bị loại bỏ, và cũng không loại trừ việc bạn tuân thủ các nghĩa vụ này.
  • Sự khước từ với bất kì điều khoản nào không được xem là sự khước từ với các điều khoản tiếp theo.
  • Bất kì sự từ bỏ nào với các điều khoản trong mục Điều khoản sử dụng chỉ có hiệu lực nếu được khẳng định công khai và chuyển trực tiếp đến bạn.
 • CHẤM DỨT
  • Nếu bất kì khoản nào trong Điều khoản sử dụng bị cơ quan có thẩm quyền đánh giá là vô hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi được ở mọi mức độ, điều khoản, điều kiện hoặc qui định đó sẽ bị loại trừ, phần điều khoản điều kiện hoặc qui định còn lại sẽ có hiệu lực đến mức tối đa mà pháp luật cho phép.
  • Trong trường hợp đó, phần bị xem là vô hiệu lực hoặc không thể thực thi sẽ được sửa đổi sao cho phù hợp nhất với pháp luật hiện hành, để thể hiện càng sát càng tốt ý định ban đầu của Nhà điều hành.
 • TOÀN BỘ THOẢ THUẬN
  • Điều khoản sử dụng và bất kì tài liệu có liên quan đại diện cho toàn bộ thoản thuận giữa bạn và chúng tôi, và thay thế bất kì thoả thuận, điều kiện hoặc dàn xếp trước đây giữa bạn và chúng tôi, bằng lời hoặc văn bản.
  • Mỗi bên nhận biết rằng cả hai sẽ không dựa trên bất kì sự đại diện, sự cam đoan hoặc lời hứa nào được đưa ra hoặc ngầm định bằng lời hoặc văn bản trong các thoả thuận giữa hai bên, ngoại trừ được khẳng định công khai trong Điều khoản sử dụng.
  • Không bên nào phải có nghĩa vụ đối với các tuyên bố sai sự thật từ bên kia, bằng văn bản hoặc bằng lời, ở thời điểm trước ngày kí kết hợp đồng (trừ trường hợp tuyên bố được xác định là giả mạo), nghĩa vụ của bên còn lại là huỷ hợp đồng theo như qui định trong Điều khoản sử dụng.
 • LUẬT VÀ THẨM QUYỀN
  • Các Điều khoản sử dụng sẽ được quản lý và giải thích phù hợp với pháp luật của Philippines.
  • Toà án tại Philippines có mọi thẩm quyền với bất kì tranh chấp nào phát sinh từ Điều khoản sử dụng.
 • CHƠI/ĐÁNH BẠC CÓ TRÁCH NHIỆM
  • Với những khách hàng muốn hạn chế việc chơi bạc, chúng tôi áp dụng chính sách tự khoá, theo đó bạn được phép đóng tài khoản, hoặc hạn chế việc đặt cược vào trò chơi trên website trong thời hạn tối thiểu 6 tháng. Bạn có thể yêu cầu gia hạn đến 5 năm. Khi tài khoản đã bị tự khoá , bạn sẽ không thể kích hoạt tài khoản trong bất kì trường hợp nào, cho đến khi hết thời hạn đã chọn. Sau khi hết thời gian tự khoá, bạn sẽ được phép sử dụng dịch vụ bằng cách liên lạc với bộ phận Chăm sóc khách hàng hoặc mở một tài khoản mới.
  • Nếu bạn cần thêm thông tin về mục này, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng qua mục Giúp đỡ hoặc xem phần Chơi có trách nhiệm.
  • Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo tuân thủ việc tự khoá. Tuy nhiên, nó cần sự cam kết từ phía bạn lẫn bộ phận vận hành. Trong suốt quá trình tài khoản đang tự khoá, bạn không được cố mở tài khoản mới và bạn chấp nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào trong trường hợp bạn tiếp tục chơi và/hoặc tìm cách sử dụng trang web, trong khi chúng tôi không thể tìm ra hoặc xác định bạn đã yêu cầu tự khoá tài khoản trong những trường hợp vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi.