Thông tin cuối cùng:
05/06/2020 

Mobile Poker

Hướng dẫn cài đặt

Nếu trong quá trình cài đặt xuất hiện popup 'untrusted enterprise developer' cần thực hiện các thao tác sau:
Vào Settings - General - Profiles - chọn Profile - chọn nút Trust.

Hướng dẫn cài đặt

  1. Tải file poker.apk(Kích thước 30 MB)
  2. Sau khi tải ứng dụng android (kích thước file tải phải giống với mô tả), vào My file > All File > Downloads và bắt đầu cài đặt poker.apk.
    NB: Nếu bạn không thể cài đặt ứng dụng, vào cài đặt > Bảo mật, và chọn vào 'Nguồn không xác định'
  3. Bạn đã có thể chơi game sau khi cài đặt ứng dụng.
  4. Hiển thị tốt nhất trên màn hình 4 inch hoặc to hơn