Thông tin cuối cùng:
22/11/2018 

Jackpot

Hệ thống Jackpot Người thắng Jackpot

JACKPOT 2000 đã xuất hiện (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn) !!!

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot chỉ với 100 CHIPS.

Bạn không bắt buộc phải mua Jackpot, đây là tính năng bổ sung chúng tôi cung cấp cho các thành viên thân thiết của osg66poker.com

Có 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của Hệ thống Đa Jackpot trong osg66poker.com như sau:

 1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 X 10 = 10,000)
 2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 X 250 = 250,000)
 3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 x 1200 = 1.200.000)
 4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 X 10,000 = 10,000,000)
 5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 X 30,000 = 30,000,000)

Điều kiện:

 1. Cù lũ : những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn, tổng cộng 7 lá, trong đó có 5 lá tạo thành 1 bộ ba lá cùng số và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.
 2. Tứ quý : những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn, tổng cộng 7 lá, trong đó có 5 lá tạo thành 4 lá bài có cùng số và 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.
 3. Sảnh đồng chất : những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn, tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liền nhau. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.
 4. Thùng phá sảnh : những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn, tổng cộng 7 lá, có 5 lá có cùng chất và giá trị liền nhau với lá bài nhỏ nhất là 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.
 5. Siêu thùng phá sảnh : 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

Trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot osg66poker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Texas Hold'em Poker Người thắng Jackpot

Siêu thùng phá sảnh
No.Ngày thángTênGiáThắng
122/11 14:28GEPUC8H5PRSiêu thùng phá sảnh5.000.000
222/11 14:21RAJAS75Siêu thùng phá sảnh5.000.000
322/11 14:04LUPA01Siêu thùng phá sảnh10.000.000
422/11 13:51LIKHGEKHSiêu thùng phá sảnh10.000.000
522/11 09:37XIULIONGSiêu thùng phá sảnh25.000.000
Thùng phá sảnh
No.Ngày thángTênGiáThắng
122/11 17:08DIIKZHOOKYThùng phá sảnh1.666.666.67
222/11 16:41PREMIUM999Thùng phá sảnh33.333.333.33
322/11 16:23RCOOLEEHThùng phá sảnh8.333.333.33
422/11 16:00FIRMAN33Thùng phá sảnh3.333.333.33
522/11 16:00BHOMPENG88Thùng phá sảnh1.666.666.67
Sảnh đồng chất
No.Ngày thángTênGiáThắng
122/11 17:19MDRGARENG123Sảnh đồng chất1.000.000
222/11 17:18DANI72216Sảnh đồng chất400.000
322/11 17:17INAQ02Sảnh đồng chất4.000.000
422/11 17:15POKERISC99Sảnh đồng chất200.000
522/11 17:11MIKAQSảnh đồng chất200.000
Jackpot cuối
No.Ngày thángTênGiáThắng
122/11 17:20E1B12F61Cù lũ833.33
222/11 17:20KANCAN99Cù lũ1,666.67
322/11 17:20CEXMANCù lũ16,666.67
422/11 17:20M4L4J4NCù lũ8,333.33
522/11 17:20WINK177Cù lũ33,333.33
622/11 17:20BOGIK33Cù lũ8,333.33
722/11 17:20IDNGDI7726Cù lũ8,333.33
822/11 17:20ELI4K4D4Cù lũ3,333.33
922/11 17:20BOOOLLOTCù lũ3,333.33
1022/11 17:20RAHWINS88Cù lũ8,333.33
1122/11 17:20GHDJNLIA17Cù lũ8,333.33
1222/11 17:19MALKICù lũ3,333.33
1322/11 17:19AURELIO2Cù lũ16,666.67
1422/11 17:19BULUK81Cù lũ3,333.33
1522/11 17:19LINUS38Tứ quý41,666.67
1622/11 17:19KOPER88Cù lũ3,333.33
1722/11 17:19MERSI88Cù lũ3,333.33
1822/11 17:19W1NN3R0Cù lũ1,666.67
1922/11 17:19ARJEXBARUCù lũ3,333.33
2022/11 17:19NYONG_WDCù lũ1,666.67
2122/11 17:19ADILLL99Cù lũ16,666.67
2222/11 17:19MEONK29Cù lũ3,333.33
2322/11 17:19KOCHENCù lũ833.33
2422/11 17:19PHONESEX69Cù lũ833.33
2522/11 17:19C6D8983ACù lũ833.33
2622/11 17:19CULLEN27Tứ quý83,333.33
2722/11 17:19ZULINAL88Cù lũ3,333.33
2822/11 17:19JABOK88Cù lũ1,666.67
2922/11 17:19ULAN182Cù lũ16,666.67
3022/11 17:19MDRGARENG123Sảnh đồng chất1,000,000.00
3122/11 17:19BQ8RAJ8QOMCù lũ8,333.33
3222/11 17:19BATMAN__Cù lũ16,666.67
3322/11 17:19ZUL060113Cù lũ3,333.33
3422/11 17:19ARENACBD16Cù lũ3,333.33
3522/11 17:19FAYOLA52Cù lũ1,666.67
3622/11 17:19AMER88Tứ quý416,666.67
3722/11 17:19TENAY77Cù lũ8,333.33
3822/11 17:19DUCK2Cù lũ16,666.67
3922/11 17:19YUDD1ICù lũ3,333.33
4022/11 17:19AGATA92Cù lũ1,666.67
4122/11 17:19BSR11Cù lũ1,666.67
4222/11 17:19N4N0Cù lũ1,666.67
4322/11 17:19DAUS83Cù lũ3,333.33
4422/11 17:19MON789Cù lũ1,666.67
4522/11 17:19V1QCù lũ1,666.67
4622/11 17:19ANDIBEAR45Cù lũ16,666.67
4722/11 17:19BALEIMUTCù lũ1,666.67
4822/11 17:19EROSSKYCù lũ3,333.33
4922/11 17:19CROWN_07Cù lũ833.33
5022/11 17:19NR33A7Q7CSCù lũ3,333.33
Jackpot System Jackpot Winner

Domino Multi Jackpot System

Join the global jackpots currently already available in our system, with the latest jackpot system and the first in Indonesia, where you can buy a jackpot at a price of only IDR 0.01 and have the chance to win.

Jackpot is not a necessity to buy, but we especially provide it as an extra feature to the loyal members of www.osg66poker.com.

There are four jackpot prices that you can choose to buy : USD 0.01, 0.05, 0.1 and 0.2 (only for Special VIP tables and above).

Prizes of Multi Jackpot system in www.osg66poker.com are as follow :

 1. Small Pure X 50 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 50 = 5)
 2. Pure Large X 50 jackpot you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 50 = 5)
 3. Doublet X 0.01 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 1000 = 100)
 4. Six Dewa X 6,666 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 6,666 = 666.6)

Such description above is the brief explanation of the Multi Jackpot www.osg66poker.com Thank you and congratulations on playing our game. We wish you all the good luck !

Domino Jackpot Winner

TOP ENAM DEWA
No.Ngày thángTênGiáThắng
122/11 16:10JOKILmurni enam5.555.000
222/11 13:49S4INmurni enam11.110.000
322/11 08:03JAYAOGEL1murni enam11.110.000
422/11 05:32KOREKAP9murni enam1.111.000
522/11 01:45MOBILBIRUmurni enam5.555.000
TOP BALAK
No.Ngày thángTênGiáThắng
122/11 17:12MR_JOKO22balak16.666.67
222/11 17:12BENI02balak16.666.67
322/11 17:10KAKA4234balak166.666.67
422/11 17:10AAMAND4balak166.666.67
522/11 17:03MENANG80balak16.666.67
Jackpot cuối
No.Ngày thángTênGiáThắng
122/11 17:19KAMPRET12murni besar8.333.33
222/11 17:18MATOTONGKAmurni besar83.333.33
322/11 17:18DEWI92murni besar41.666.67
422/11 17:18BONG023murni kecil8.333.33
522/11 17:18SONPOKERmurni kecil8.333.33
622/11 17:18V3Tmurni kecil83.333.33
722/11 17:17ZADUZADU02murni kecil83.333.33
822/11 17:17KMA281091murni besar8.333.33
922/11 17:16RENGKIEmurni kecil83.333.33
1022/11 17:16NGEYUT50murni kecil83.333.33
1122/11 17:15BARULAGI12murni kecil83.333.33
1222/11 17:15IND771murni kecil83.333.33
1322/11 17:15BERLOZmurni kecil83.333.33
1422/11 17:14NSMSKSKNDmurni besar41.666.67
1522/11 17:13GARAY87murni besar41.666.67
1622/11 17:12MR_JOKO22balak16.666.67
1722/11 17:12GUSALImurni besar8.333.33
1822/11 17:12BENI02balak16.666.67
1922/11 17:11TOWTOM21murni kecil41.666.67
2022/11 17:10KAKA4234balak166.666.67
2122/11 17:10C231212357lucky9941.666.67
2222/11 17:10NURAAAmurni kecil83.333.33
2322/11 17:10DENAI88murni besar83.333.33
2422/11 17:10AAMAND4balak166.666.67
2522/11 17:10BANGPED88murni kecil83.333.33
2622/11 17:09SHIFA8888murni kecil8.333.33
2722/11 17:09LUXZ88lucky9983.333.33
2822/11 17:08S1TImurni besar8.333.33
2922/11 17:08HAJAR890murni kecil41.666.67
3022/11 17:08JOCKEY_66murni kecil41.666.67
3122/11 17:07AH1989murni besar83.333.33
3222/11 17:06AANXDRmurni besar41.666.67
3322/11 17:06KELADIGATLmurni besar41.666.67
3422/11 17:06DAREK999murni besar83.333.33
3522/11 17:06MEMO66murni besar41.666.67
3622/11 17:05ONG_123murni besar83.333.33
3722/11 17:05BARULAGI12murni kecil83.333.33
3822/11 17:05GANGSTER66murni besar83.333.33
3922/11 17:04EDANELINKmurni besar8.333.33
4022/11 17:04BEJAAA888murni besar83.333.33
4122/11 17:04JURI8888murni kecil83.333.33
4222/11 17:04MASANTOLOWmurni kecil41.666.67
4322/11 17:03ARI666murni kecil41.666.67
4422/11 17:03MENANG80balak16.666.67
4522/11 17:02AANKAC6656murni besar83.333.33
4622/11 17:02ACIL66balak166.666.67
4722/11 17:02TN789murni besar83.333.33
4822/11 17:01COLI505murni besar83.333.33
4922/11 17:01N92OWDXKH4balak166.666.67
5022/11 17:00BLUESKY41balak166.666.67
Jackpot System Jackpot Winner

JACKPOT WINNER CEME

Jackpot is seen as the combination of all the cards from both the players and the dealer. The dealer should buy as many jackpots as the number of all players who are playing. For example, if there are 3 players who are currently sitting to play and the dealer has decided to buy IDR 0.1 jackpot, then during this period, the dealer would buy as many jackpots as 3 X USD0.1 = USD 0.3

Jackpot is not a necessity to buy, but we especially provide it as an extra feature to the loyal members of www.osg66poker.com.

There are three jackpot prices that you can choose to buy : USD 0.01, 0.05, and 0.1

Prizes of Multi Jackpot system in www.osg66poker.com are as follow :

 1. Small Pure X 50 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 50 = 5)
 2. Pure Large X 50 jackpot you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 50 = 5)
 3. Doublet X 200 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 200 = 20)
 4. Six Dewa X 6,666 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 6,666 = 666.6)

Such description above is the brief explanation of the Multi Jackpot www.osg66poker.com. Thank you and congratulations on playing our game. We wish you all the good luck !

Ceme Jackpot Winner

TOP ENAM DEWA
No.Ngày thángTênGiáThắng
122/11 17:06CA052255murni enam1.111.000
222/11 16:51IMAMBAEHAQmurni enam1.111.000
322/11 16:43SNI35660murni enam11.110.000
422/11 16:43CAMIANG81murni enam5.555.000
522/11 16:37PETOKZ99murni enam11.110.000
TOP BALAK
No.Ngày thángTênGiáThắng
122/11 17:19DARUSS99balak333.333.33
222/11 17:19DOAEMABOENbalak166.666.67
322/11 17:19TAUPANGbalak333.333.33
422/11 17:19DO9ERbalak333.333.33
522/11 17:19HAWA87balak33.333.33
Jackpot cuối
No.Ngày thángTênGiáThắng
122/11 17:20ANIS070murni kecil83.333.33
222/11 17:20SACHIKOSEJmurni kecil83.333.33
322/11 17:19MUJUR889murni kecil83.333.33
422/11 17:19NARUTHO9murni kecil83.333.33
522/11 17:19DARUSS99balak333.333.33
622/11 17:19MAFIA_888murni besar41.666.67
722/11 17:19DOAEMABOENbalak166.666.67
822/11 17:19TERACON78murni besar83.333.33
922/11 17:19KUSUMA1990murni besar83.333.33
1022/11 17:19RIFKI234murni kecil8.333.33
1122/11 17:19HERVIAN89murni kecil8.333.33
1222/11 17:19WAKYON99murni kecil83.333.33
1322/11 17:19TAUPANGbalak333.333.33
1422/11 17:19ADHI2707murni kecil8.333.33
1522/11 17:19DO9ERbalak333.333.33
1622/11 17:19HAWA87balak33.333.33
1722/11 17:19KENOY12murni kecil41.666.67
1822/11 17:18WONGEDAN75murni kecil83.333.33
1922/11 17:18JAMEZZZmurni kecil83.333.33
2022/11 17:18GMImurni kecil83.333.33
2122/11 17:18PENDO008balak333.333.33
2222/11 17:18Y79MH3J903murni besar83.333.33
2322/11 17:18ENDA9115murni besar83.333.33
2422/11 17:17BONK99murni besar41.666.67
2522/11 17:17JALOE888murni besar8.333.33
2622/11 17:17MR_RAIDER9murni besar41.666.67
2722/11 17:17KUCENG1922balak33.333.33
2822/11 17:17ABDUR185balak166.666.67
2922/11 17:17KAIZAN83murni kecil83.333.33
3022/11 17:17MIMPIKAN99murni kecil41.666.67
3122/11 17:17ALFARIZQ1murni besar8.333.33
3222/11 17:17ID_999murni kecil41.666.67
3322/11 17:17DARMA789murni kecil83.333.33
3422/11 17:17RCCGQYMITNbalak333.333.33
3522/11 17:17RASTD33murni kecil41.666.67
3622/11 17:17CIWEY33murni kecil83.333.33
3722/11 17:16ASTmurni besar83.333.33
3822/11 17:16FRITZ09murni kecil83.333.33
3922/11 17:16BERESA800murni kecil83.333.33
4022/11 17:16LIARR90murni besar8.333.33
4122/11 17:16HOKIBIG99murni kecil83.333.33
4222/11 17:16A13AYmurni kecil41.666.67
4322/11 17:16SICIPIRmurni besar83.333.33
4422/11 17:16AWAN009murni kecil41.666.67
4522/11 17:16FEY08balak333.333.33
4622/11 17:16AFIKRAHIDbalak333.333.33
4722/11 17:16D9A16DD2murni kecil83.333.33
4822/11 17:16ANIS070murni kecil83.333.33
4922/11 17:16LULU8833murni kecil41.666.67
5022/11 17:16S3_M0Kmurni kecil8.333.33