Thông tin cuối cùng:
05/06/2020 

Jackpot

Hệ thống Jackpot Người thắng Jackpot

JACKPOT 2000 đã xuất hiện (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn) !!!

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot chỉ với 100 CHIPS.

Bạn không bắt buộc phải mua Jackpot, đây là tính năng bổ sung chúng tôi cung cấp cho các thành viên thân thiết của osg66poker.com

Có 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của Hệ thống Đa Jackpot trong osg66poker.com như sau:

 1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 X 10 = 10,000)
 2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 X 250 = 250,000)
 3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 x 1200 = 1.200.000)
 4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 X 10,000 = 10,000,000)
 5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 X 30,000 = 30,000,000)

Điều kiện:

 1. Cù lũ : những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn, tổng cộng 7 lá, trong đó có 5 lá tạo thành 1 bộ ba lá cùng số và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.
 2. Tứ quý : những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn, tổng cộng 7 lá, trong đó có 5 lá tạo thành 4 lá bài có cùng số và 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.
 3. Sảnh đồng chất : những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn, tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liền nhau. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.
 4. Thùng phá sảnh : những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn, tổng cộng 7 lá, có 5 lá có cùng chất và giá trị liền nhau với lá bài nhỏ nhất là 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.
 5. Siêu thùng phá sảnh : 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

Trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot osg66poker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Texas Hold'em Poker Người thắng Jackpot

Siêu thùng phá sảnh
No.Ngày thángTênGiáThắng
103/06 18:42THERATU88Siêu thùng phá sảnh100.000.000
Thùng phá sảnh
No.Ngày thángTênGiáThắng
105/06 13:32MAPLE_HOKYThùng phá sảnh16.666.666.67
204/06 20:28AMJ2Thùng phá sảnh33.333.333.33
304/06 02:15LUKMAN1977Thùng phá sảnh33.333.333.33
Sảnh đồng chất
No.Ngày thángTênGiáThắng
105/06 13:34BLAGU33Sảnh đồng chất4.000.000
205/06 12:57AZKI04Sảnh đồng chất4.000.000
305/06 04:13G0IZZASảnh đồng chất4.000.000
405/06 03:35BRI0181Sảnh đồng chất2.000.000
505/06 03:09LOPPOASUSảnh đồng chất4.000.000
Jackpot cuối
No.Ngày thángTênGiáThắng
105/06 14:02CIEMATI12333.33
205/06 14:02MALAIHOLO833.33
305/06 14:02COGAN833.33
405/06 14:02SIRR76333.33
505/06 14:02TULUNGISUN1,666.67
605/06 14:02DANI788166.67
705/06 14:02S4L4MJP333.33
805/06 14:02MORVIN771,666.67
905/06 14:02IQBAAL2913833.33
1005/06 14:02JPHAFID833.33
1105/06 14:02ZIGGYZAGGA833.33
1205/06 14:02SAN9MATA9983.33
1305/06 14:02MARKO1998833.33
1405/06 14:02XMRESGY166.67
1505/06 14:02PILAT6071,666.67
1605/06 14:02AMERICAN45833.33
1705/06 14:02F9A418F4333.33
1805/06 14:02C5003998833.33
1905/06 14:02DPRAS07333.33
2005/06 14:02B67180N1,666.67
2105/06 14:02ALUNK_88333.33
2205/06 14:02QRIND1234166.67
2305/06 14:02TANTEEOYEE166.67
2405/06 14:02AF71E72C333.33
2505/06 14:02BAJAJ131,666.67
2605/06 14:02FOLBACK333.33
2705/06 14:02CIMUI90166.67
2805/06 14:02TURATEAJK9166.67
2905/06 14:02E399603F0F0594166.67
3005/06 14:02NIPECOBRA166.67
3105/06 14:02HUTANABE833.33
3205/06 14:02MUHYIDIN1,666.67
3305/06 14:02LEBAR86166.67
3405/06 14:02C4C1NK333.33
3505/06 14:02GOLDEN20333.33
3605/06 14:02BAG45FULLH166.67
3705/06 14:02ZENKZENK77833.33
3805/06 14:02GENGSET77833.33
3905/06 14:02PANJALU998333.33
4005/06 14:02SAMUDRA19333.33
4105/06 14:02SALJHU333.33
4205/06 14:02B6192B8CCC9186833.33
4305/06 14:02STU12333.33
4405/06 14:02KING00FF166.67
4505/06 14:02DAZAL79333.33
4605/06 14:02KEPET456333.33
4705/06 14:02BANGSON821,666.67
4805/06 14:02BATA661,666.67
4905/06 14:02LETDA666833.33
5005/06 14:02HAMMED3041,666.67
Jackpot System Jackpot Winner

Domino Multi Jackpot System

Join the global jackpots currently already available in our system, with the latest jackpot system and the first in Indonesia, where you can buy a jackpot at a price of only IDR 0.01 and have the chance to win.

Jackpot is not a necessity to buy, but we especially provide it as an extra feature to the loyal members of www.osg66poker.com.

There are four jackpot prices that you can choose to buy : USD 0.01, 0.05, 0.1 and 0.2 (only for Special VIP tables and above).

Prizes of Multi Jackpot system in www.osg66poker.com are as follow :

 1. Small Pure X 50 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 50 = 5)
 2. Pure Large X 50 jackpot you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 50 = 5)
 3. Doublet X 0.01 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 1000 = 100)
 4. Six Dewa X 6,666 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 6,666 = 666.6)

Such description above is the brief explanation of the Multi Jackpot www.osg66poker.com Thank you and congratulations on playing our game. We wish you all the good luck !

Domino Jackpot Winner

TOP ENAM DEWA
No.Ngày thángTênGiáThắng
TOP BALAK
No.Ngày thángTênGiáThắng
Jackpot cuối
No.Ngày thángTênGiáThắng
Jackpot System Jackpot Winner

JACKPOT WINNER CEME

Jackpot is seen as the combination of all the cards from both the players and the dealer. The dealer should buy as many jackpots as the number of all players who are playing. For example, if there are 3 players who are currently sitting to play and the dealer has decided to buy IDR 0.1 jackpot, then during this period, the dealer would buy as many jackpots as 3 X USD0.1 = USD 0.3

Jackpot is not a necessity to buy, but we especially provide it as an extra feature to the loyal members of www.osg66poker.com.

There are three jackpot prices that you can choose to buy : USD 0.01, 0.05, and 0.1

Prizes of Multi Jackpot system in www.osg66poker.com are as follow :

 1. Small Pure X 50 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 50 = 5)
 2. Pure Large X 50 jackpot you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 50 = 5)
 3. Doublet X 200 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 200 = 20)
 4. Six Dewa X 6,666 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 6,666 = 666.6)

Such description above is the brief explanation of the Multi Jackpot www.osg66poker.com. Thank you and congratulations on playing our game. We wish you all the good luck !

Ceme Jackpot Winner

TOP ENAM DEWA
No.Ngày thángTênGiáThắng
TOP BALAK
No.Ngày thángTênGiáThắng
Jackpot cuối
No.Ngày thángTênGiáThắng