Thông tin cuối cùng:
16/01/2019 

Jackpot

Hệ thống Jackpot Người thắng Jackpot

JACKPOT 2000 đã xuất hiện (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn) !!!

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot chỉ với 100 CHIPS.

Bạn không bắt buộc phải mua Jackpot, đây là tính năng bổ sung chúng tôi cung cấp cho các thành viên thân thiết của osg66poker.com

Có 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của Hệ thống Đa Jackpot trong osg66poker.com như sau:

 1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 X 10 = 10,000)
 2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 X 250 = 250,000)
 3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 x 1200 = 1.200.000)
 4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 X 10,000 = 10,000,000)
 5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: Bạn mua 1000 chips thì: 1000 X 30,000 = 30,000,000)

Điều kiện:

 1. Cù lũ : những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn, tổng cộng 7 lá, trong đó có 5 lá tạo thành 1 bộ ba lá cùng số và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.
 2. Tứ quý : những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn, tổng cộng 7 lá, trong đó có 5 lá tạo thành 4 lá bài có cùng số và 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.
 3. Sảnh đồng chất : những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn, tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liền nhau. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.
 4. Thùng phá sảnh : những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn, tổng cộng 7 lá, có 5 lá có cùng chất và giá trị liền nhau với lá bài nhỏ nhất là 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.
 5. Siêu thùng phá sảnh : 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

Trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot osg66poker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Texas Hold'em Poker Người thắng Jackpot

Siêu thùng phá sảnh
No.Ngày thángTênGiáThắng
116/01 19:18VIRGI369Siêu thùng phá sảnh10.000.000
216/01 16:57FE6878CASiêu thùng phá sảnh25.000.000
316/01 12:17MMA883RSiêu thùng phá sảnh25.000.000
416/01 09:11T4DWANDENSiêu thùng phá sảnh25.000.000
516/01 07:21ARDAL118Siêu thùng phá sảnh10.000.000
Thùng phá sảnh
No.Ngày thángTênGiáThắng
116/01 21:52C84N77194Thùng phá sảnh3.333.333.33
216/01 21:51GXIBR5GMIRThùng phá sảnh8.333.333.33
316/01 21:51AMAK1395Thùng phá sảnh16.666.666.67
416/01 21:51M4G1CThùng phá sảnh16.666.666.67
516/01 21:29CHIBUL86Thùng phá sảnh8.333.333.33
Sảnh đồng chất
No.Ngày thángTênGiáThắng
116/01 21:52D7AB4480Sảnh đồng chất100.000
216/01 21:48ASWENGGSảnh đồng chất400.000
316/01 21:47VCHA28Sảnh đồng chất200.000
416/01 21:47MAGNUM009Sảnh đồng chất400.000
516/01 21:47DALLE_100Sảnh đồng chất1.000.000
Jackpot cuối
No.Ngày thángTênGiáThắng
116/01 21:52UYAN111Cù lũ16,666.67
216/01 21:52DAENGLALACù lũ3,333.33
316/01 21:52HIDAYATRHMCù lũ1,666.67
416/01 21:52DWBT233Cù lũ3,333.33
516/01 21:52PD4DMOSIKIN99Cù lũ3,333.33
616/01 21:52BLUES56Cù lũ3,333.33
716/01 21:52SCREEN88Cù lũ1,666.67
816/01 21:52CHYTIA09Cù lũ8,333.33
916/01 21:52LENSAMERAHCù lũ833.33
1016/01 21:52AMEL79Cù lũ16,666.67
1116/01 21:52BEGOR999Cù lũ1,666.67
1216/01 21:52CANTYA363Cù lũ8,333.33
1316/01 21:52BERABE01Cù lũ3,333.33
1416/01 21:52RAZAKIKIN1Cù lũ8,333.33
1516/01 21:52B85IPAN1234298Cù lũ3,333.33
1616/01 21:52SUPOLEMCù lũ8,333.33
1716/01 21:52RIKOAD17Tứ quý83,333.33
1816/01 21:52D7AB4480Sảnh đồng chất100,000.00
1916/01 21:52K36RA79C9LCù lũ8,333.33
2016/01 21:52BE774Cù lũ8,333.33
2116/01 21:52AGOM25OCù lũ8,333.33
2216/01 21:52DEWATOP93Cù lũ3,333.33
2316/01 21:52EROSTIAN1Cù lũ3,333.33
2416/01 21:52MASAKO08Cù lũ8,333.33
2516/01 21:52DIEMNANCù lũ16,666.67
2616/01 21:52WARS333Cù lũ16,666.67
2716/01 21:52SNIPER_SS2Cù lũ8,333.33
2816/01 21:52OMBEKST98Tứ quý83,333.33
2916/01 21:52KABAYAN25Cù lũ3,333.33
3016/01 21:52N4IBORHU16Cù lũ3,333.33
3116/01 21:52ARJUN4212Cù lũ3,333.33
3216/01 21:52MOSENG910Cù lũ1,666.67
3316/01 21:52EHHDAHCù lũ1,666.67
3416/01 21:52K1N9QU33NSCù lũ3,333.33
3516/01 21:52PEUYEUM46Cù lũ8,333.33
3616/01 21:52CDBA05F2Cù lũ16,666.67
3716/01 21:52WIRO212NEWCù lũ8,333.33
3816/01 21:52KARDOL76Cù lũ8,333.33
3916/01 21:52PHETIERCù lũ8,333.33
4016/01 21:52MUMU000Cù lũ3,333.33
4116/01 21:52AHLAN84Cù lũ3,333.33
4216/01 21:52VM9YBDT45UCù lũ3,333.33
4316/01 21:52SIANGMALAMCù lũ16,666.67
4416/01 21:52C84N77194Thùng phá sảnh3,333,333.33
4516/01 21:52JAYADHICù lũ16,666.67
4616/01 21:52LAMPUNG81Cù lũ16,666.67
4716/01 21:51KIYYACù lũ8,333.33
4816/01 21:51IPULHOHACù lũ3,333.33
4916/01 21:51UCING9Cù lũ3,333.33
5016/01 21:51SAKLI_17Cù lũ16,666.67
Jackpot System Jackpot Winner

Domino Multi Jackpot System

Join the global jackpots currently already available in our system, with the latest jackpot system and the first in Indonesia, where you can buy a jackpot at a price of only IDR 0.01 and have the chance to win.

Jackpot is not a necessity to buy, but we especially provide it as an extra feature to the loyal members of www.osg66poker.com.

There are four jackpot prices that you can choose to buy : USD 0.01, 0.05, 0.1 and 0.2 (only for Special VIP tables and above).

Prizes of Multi Jackpot system in www.osg66poker.com are as follow :

 1. Small Pure X 50 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 50 = 5)
 2. Pure Large X 50 jackpot you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 50 = 5)
 3. Doublet X 0.01 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 1000 = 100)
 4. Six Dewa X 6,666 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 6,666 = 666.6)

Such description above is the brief explanation of the Multi Jackpot www.osg66poker.com Thank you and congratulations on playing our game. We wish you all the good luck !

Domino Jackpot Winner

TOP ENAM DEWA
No.Ngày thángTênGiáThắng
116/01 19:48AAAGASSSmurni enam5.555.000
216/01 19:31DWBTANTU56murni enam1.111.000
316/01 18:28HZJWWQV23Wmurni enam5.555.000
416/01 18:26KUD73murni enam5.555.000
516/01 17:06MOMOARYmurni enam5.555.000
TOP BALAK
No.Ngày thángTênGiáThắng
116/01 21:52RENDYJASUMbalak83.333.33
216/01 21:51BLACK_HOTbalak83.333.33
316/01 21:46NDATSbalak166.666.67
416/01 21:46TUTUX44balak166.666.67
516/01 21:45NOVAL2006balak166.666.67
Jackpot cuối
No.Ngày thángTênGiáThắng
116/01 21:52B21N94Zmurni kecil41.666.67
216/01 21:52RENDYJASUMbalak83.333.33
316/01 21:52MARINEROmurni besar8.333.33
416/01 21:52LUCKYS77SSmurni kecil41.666.67
516/01 21:51PANJOEL41Pmurni besar8.333.33
616/01 21:51CONGOmurni besar8.333.33
716/01 21:51BLACK_HOTbalak83.333.33
816/01 21:51BUNGA6765murni besar8.333.33
916/01 21:51ELLEN_82murni besar41.666.67
1016/01 21:50BABANK78murni besar41.666.67
1116/01 21:50YANGKIJImurni besar83.333.33
1216/01 21:49DNZBZDTMZ9murni kecil83.333.33
1316/01 21:49AURI333murni besar83.333.33
1416/01 21:48MANYEYElucky9916.666.67
1516/01 21:48VPI1SDARIFINlucky9916.666.67
1616/01 21:48NENGTIA140murni besar83.333.33
1716/01 21:48STRONGBRUTmurni kecil83.333.33
1816/01 21:47VOXY08murni kecil8.333.33
1916/01 21:47SUJUD86murni kecil8.333.33
2016/01 21:47RBS497murni besar83.333.33
2116/01 21:47BRRUD99murni kecil83.333.33
2216/01 21:46NDATSbalak166.666.67
2316/01 21:46MRJMRmurni besar83.333.33
2416/01 21:46TUTUX44balak166.666.67
2516/01 21:45SRG1580murni kecil83.333.33
2616/01 21:45MANTAN72lucky994.166.67
2716/01 21:45NOVAL2006balak166.666.67
2816/01 21:44LOLOO_12murni kecil83.333.33
2916/01 21:44ARKHAN37murni besar83.333.33
3016/01 21:44ENKImurni besar41.666.67
3116/01 21:44RAJAROBI21murni besar8.333.33
3216/01 21:44MR_KIU2lucky9941.666.67
3316/01 21:44JOVAN2murni besar41.666.67
3416/01 21:43BIKSUHOKI8lucky9941.666.67
3516/01 21:43KENZI11murni kecil8.333.33
3616/01 21:42WINDAQ7777murni besar83.333.33
3716/01 21:42BEJOSS57murni kecil41.666.67
3816/01 21:42D219CECCmurni kecil41.666.67
3916/01 21:42ARI77788murni besar41.666.67
4016/01 21:42LEGEN27murni besar41.666.67
4116/01 21:42ANGKOP22murni kecil41.666.67
4216/01 21:41BUNGK4Mmurni besar41.666.67
4316/01 21:41BEJOSS57lucky9916.666.67
4416/01 21:41BLEKOK44murni kecil83.333.33
4516/01 21:41VINAAJA9balak166.666.67
4616/01 21:40WONGSOLOmurni besar8.333.33
4716/01 21:40SAKERA88lucky994.166.67
4816/01 21:40SPORTLIAbalak166.666.67
4916/01 21:40WAWONII123balak166.666.67
5016/01 21:40MATBOY102murni besar8.333.33
Jackpot System Jackpot Winner

JACKPOT WINNER CEME

Jackpot is seen as the combination of all the cards from both the players and the dealer. The dealer should buy as many jackpots as the number of all players who are playing. For example, if there are 3 players who are currently sitting to play and the dealer has decided to buy IDR 0.1 jackpot, then during this period, the dealer would buy as many jackpots as 3 X USD0.1 = USD 0.3

Jackpot is not a necessity to buy, but we especially provide it as an extra feature to the loyal members of www.osg66poker.com.

There are three jackpot prices that you can choose to buy : USD 0.01, 0.05, and 0.1

Prizes of Multi Jackpot system in www.osg66poker.com are as follow :

 1. Small Pure X 50 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 50 = 5)
 2. Pure Large X 50 jackpot you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 50 = 5)
 3. Doublet X 200 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 200 = 20)
 4. Six Dewa X 6,666 jackpot price you buy
   (Example: You buy 0.1 then : 0.1 X 6,666 = 666.6)

Such description above is the brief explanation of the Multi Jackpot www.osg66poker.com. Thank you and congratulations on playing our game. We wish you all the good luck !

Ceme Jackpot Winner

TOP ENAM DEWA
No.Ngày thángTênGiáThắng
116/01 21:50JAGUAR00murni enam11.110.000
216/01 21:35D307B715murni enam11.110.000
316/01 21:35ZEBNIA5murni enam11.110.000
416/01 21:35TRIENITYmurni enam1.111.000
516/01 21:32PECES66murni enam5.555.000
TOP BALAK
No.Ngày thángTênGiáThắng
116/01 21:52BOT999balak333.333.33
216/01 21:52YANASURYANbalak333.333.33
316/01 21:52ZANIXbalak333.333.33
416/01 21:52WALEK12balak333.333.33
516/01 21:51WANGHAIHAIbalak33.333.33
Jackpot cuối
No.Ngày thángTênGiáThắng
116/01 21:52OLEHKOYOmurni besar8.333.33
216/01 21:52BIUSLA27murni besar83.333.33
316/01 21:52SABA999murni kecil83.333.33
416/01 21:52DANUDANUmurni kecil83.333.33
516/01 21:52DANUDANUmurni kecil83.333.33
616/01 21:52DANUDANUmurni kecil83.333.33
716/01 21:52BOT999balak333.333.33
816/01 21:52YANASURYANbalak333.333.33
916/01 21:52BOT999murni kecil83.333.33
1016/01 21:52ALEXKIDmurni kecil41.666.67
1116/01 21:52LEXSA212murni kecil41.666.67
1216/01 21:52D307B715murni kecil83.333.33
1316/01 21:52V4ROmurni kecil8.333.33
1416/01 21:52UGEHmurni kecil83.333.33
1516/01 21:52EEK21murni kecil83.333.33
1616/01 21:52VESPAABUmurni kecil83.333.33
1716/01 21:52C8UUKYRCWAmurni kecil83.333.33
1816/01 21:52FAHMI3338murni kecil83.333.33
1916/01 21:52ZANIXbalak333.333.33
2016/01 21:52WALEK12balak333.333.33
2116/01 21:52TOPONEmurni kecil83.333.33
2216/01 21:52SUPRI188murni kecil83.333.33
2316/01 21:52BRYANCARLOmurni kecil41.666.67
2416/01 21:51RENOVENmurni kecil41.666.67
2516/01 21:51BENOR96murni kecil83.333.33
2616/01 21:51B82R150892murni besar41.666.67
2716/01 21:51ANTO2255murni kecil83.333.33
2816/01 21:51APRILLIO66murni kecil83.333.33
2916/01 21:51WANGHAIHAIbalak33.333.33
3016/01 21:51LINDHAbalak333.333.33
3116/01 21:51RHEZALmurni kecil83.333.33
3216/01 21:51KANGKER86murni besar41.666.67
3316/01 21:51PUPUNKKmurni kecil83.333.33
3416/01 21:51KEPS18murni kecil8.333.33
3516/01 21:51GURU88murni kecil41.666.67
3616/01 21:51BRADAZ_32murni kecil8.333.33
3716/01 21:51MARNO123balak166.666.67
3816/01 21:51ANJETmurni kecil83.333.33
3916/01 21:51RANCEmurni kecil41.666.67
4016/01 21:51KODR4T94murni kecil8.333.33
4116/01 21:51P4L4MP1T4Nbalak333.333.33
4216/01 21:51AH3R15balak33.333.33
4316/01 21:51ABD420murni besar41.666.67
4416/01 21:51BATAKTOLmurni besar83.333.33
4516/01 21:51PICIZmurni besar83.333.33
4616/01 21:51KENZ00murni kecil83.333.33
4716/01 21:51ADITYATEmurni kecil8.333.33
4816/01 21:50BENOR96murni kecil83.333.33
4916/01 21:50SAMPADEHmurni kecil8.333.33
5016/01 21:50Z8JDTATR08murni besar83.333.33