Thông tin cuối cùng:
16/10/2019 
Jackpot Thắng
Ngày tháng Tên Jackpot Thắng
16/10  02:50 D98NTO3975 Thùng phá sảnh 8.333.333.33
16/10  02:50 REMPARI04 Thùng phá sảnh 8.333.333.33
16/10  02:38 ABAH366 Thùng phá sảnh 8.333.333.33
16/10  02:38 MUHRAZQQ Thùng phá sảnh 8.333.333.33
Cập nhật mới nhất
Hỗ trợ 24/24
Tin mới nhất