Thông tin cuối cùng:
14/12/2018 
Jackpot Thắng
Ngày tháng Tên Jackpot Thắng
14/12  01:41 MRN24 Thùng phá sảnh 16.666.666.67
14/12  01:35 BOOBOO90 25.000.000
14/12  01:30 F5CC99F7 Thùng phá sảnh 16.666.666.67
14/12  01:20 XIOMY22 Thùng phá sảnh 1.666.666.67
Cập nhật mới nhất
Hỗ trợ 24/24
Tin mới nhất