Thông tin cuối cùng:
14/11/2019 
Jackpot Thắng
Ngày tháng Tên Jackpot Thắng
14/11  07:04 JC_HAHAHAK Thùng phá sảnh 16.666.666.67
14/11  07:01 AKA369 Thùng phá sảnh 3.333.333.33
14/11  07:01 SUPRAJA Thùng phá sảnh 16.666.666.67
14/11  06:48 F4911ML 25.000.000
Cập nhật mới nhất
Hỗ trợ 24/24
Tin mới nhất