Thông tin cuối cùng:
15/09/2019 
Jackpot Thắng
Ngày tháng Tên Jackpot Thắng
15/09  09:36 AKQJ10QQ Thùng phá sảnh 3.333.333.33
15/09  09:26 M4RC0POL0 Thùng phá sảnh 8.333.333.33
15/09  09:21 GOTOL999 Thùng phá sảnh 16.666.666.67
15/09  09:17 KECEPACUEH Thùng phá sảnh 16.666.666.67
Cập nhật mới nhất
Hỗ trợ 24/24
Tin mới nhất