Thông tin cuối cùng:
16/01/2019 
Jackpot Thắng
Ngày tháng Tên Jackpot Thắng
16/01  09:52 C84N77194 Thùng phá sảnh 3.333.333.33
16/01  09:51 GXIBR5GMIR Thùng phá sảnh 8.333.333.33
16/01  09:51 AMAK1395 Thùng phá sảnh 16.666.666.67
16/01  09:51 M4G1C Thùng phá sảnh 16.666.666.67
Cập nhật mới nhất
Hỗ trợ 24/24
Tin mới nhất