Thông tin cuối cùng:
26/06/2019 
Jackpot Thắng
Ngày tháng Tên Jackpot Thắng
26/06  03:34 OLJ0VH0F7Z Thùng phá sảnh 3.333.333.33
26/06  03:32 MANIS87 Thùng phá sảnh 8.333.333.33
26/06  03:22 GEMBOZ Thùng phá sảnh 3.333.333.33
26/06  03:09 BSBO Thùng phá sảnh 8.333.333.33
Cập nhật mới nhất
Hỗ trợ 24/24
Tin mới nhất