Thông tin cuối cùng:
25/08/2019 
Jackpot Thắng
Ngày tháng Tên Jackpot Thắng
25/08  01:37 JOTOZ14E Thùng phá sảnh 8.333.333.33
25/08  01:26 PACUNK Thùng phá sảnh 8.333.333.33
25/08  01:26 RAULSCARED Thùng phá sảnh 3.333.333.33
25/08  01:22 SUNDAYARTH Thùng phá sảnh 8.333.333.33
Cập nhật mới nhất
Hỗ trợ 24/24
Tin mới nhất