Thông tin cuối cùng:
18/01/2020 
Jackpot Thắng
Ngày tháng Tên Jackpot Thắng
18/01  05:35 MADIL12 Thùng phá sảnh 3.333.333.33
18/01  05:09 ANGGAWP Thùng phá sảnh 3.333.333.33
18/01  04:58 MAHRI Thùng phá sảnh 3.333.333.33
18/01  04:31 PRORAISE8 Thùng phá sảnh 8.333.333.33
Cập nhật mới nhất
Hỗ trợ 24/24
Tin mới nhất